Wytgaard e.o.

Buurtzorg Wytgaard en omstreken

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u en uw omgeving wat er aan zorg nodig is en zoeken naar passende oplossingen wat bijdraagt aan zorg op maat!

Buurtzorg Wytgaard e.o. bestaat uit 9 zorgprofessionals en wordt gevormd door Anneke Mous, Janke Gerbrandij, Minke van der Lei, Agnes Hooghiemster, Anna Timmermans, Geertje Huitema, Anna-Marie Jorritsma, Jitske Hania en Harriet Dankert. 

Ruim 10 jaar terug zette Jos de Blok in Almelo de eerste buurtzorgteams op. De formule was succesvol; kleine hoogopgeleide zelfstandige teams welke direct contact hebben met de cliënt waardoor u steeds met dezelfde mensen te maken hebt. Buurtzorg levert doelmatige zorg; zorg van hoge kwaliteit en is vooral oplossingsgericht. De cliënt krijgt de begeleiding en zorg die nodig is, niet meer en zeker ook niet minder.

Door het succes van Buurtzorg zijn wij nog steeds aan het groeien. De cliënten zijn tevreden en de kwaliteit van zorg staat nog steeds voorop.

Wat wij doen varieert van hulp bij wondverzorging, zorg na ziekenhuisopname, stomazorg, persoonlijke verzorging en verpleging. Maar ook palliatieve zorg voor chronische zieken en dementerenden die op die manier nog lang thuis kunnen blijven wonen. 

Sinds maart 2017 is Buurtzorg Wytgaard e.o. gevestigd in het gezondheidscentrum It Kleaster. Daarnaast geeft It Kleaster onderdak aan huisartsen dhr. A.F.M. Bartels en mevr. L. Roetman, een servicepunt van apotheek Buitenhove, AXON fysiotherapie, twee diëtisten van Libra en Dieetstyle, Salverda logopedie en het huisartsenlaboratorium. Samen onder één dak om uw zorg nog beter af te stemmen en het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Met de centrale ligging van Wytgaard in ons zorggebied blijft zorg dichtbij!

Voor meer informatie of voor diegene die zorg nodig heeft kan met ons contact worden opgenomen. Wij zijn 24 uur bereikbaar op ons bereikbaarheidsnummer 06-22748763 of per mail: wytgaard@buurtzorgnederland.com.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Wytgaard e.o., neem dan contact met ons op.
It Kleaster 1 06-22748763
9089BX Wytgaard wytgaard@buurtzorgnederland.com